Č L Á N E K -003

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY


05.09.2001: SPOLEČNÁ ODPOVĚDNOST II.
Výzva krajským výborům, krajským zastupitelům, členům a vedením stran Čtyřkoalice.

Motto: Při překračování propasti jsou malé kroky nejhorší strategií.
(Autoři se názvem se přihlašují k programovému prohlášení 4K "Společná odpovědnost" z letošního léta.)

Čtyřkoalice urazila dlouhou cestu od první spolupráce před senátními volbami v roce 1998, přes výrazný úspěch v krajských a senátních volbách v roce 2000, přes výběr volebního lídra a vznik volebního týmu (stínové vlády), až k vytvoření a představení společného volebního programu.
Naše kroky se neobešly bez zaváhání a chyb. Ztratili jsme o sobě i druhých mnohé iluze. Veřejnost začíná být k našemu počínání oprávněně kritická a část se od nás odvrátila.

Jsme přesvědčeni, že je na čase, aby Čtyřkoalice definitivně přestala být pouze z centra řízeným projektem a začala plně žít na všech úrovních (PsP, Senát, kraje, města a obce, odborné komise, mládežnické organizace). Je to nezbytné, má-li Čtyřkoalice dostát svým slibům a stát se skutečnou, dlouhodobou a perspektivní alternativou dosavadního způsobu politiky stran opoziční smlouvy.

V příštích 18 měsících se zásadně promění politická mapa ČR. Nejen 200 míst v PsP, ale i 1/3 Senátu, vedení statutárních, okresních a přes 6000 ostatních měst a obcí. Na počátku roku 2003 volby nového prezidenta, který záhy jmenuje nové soudce Ústavního soudu.
Není proto šťastné zužovat současnou diskuzi pouze na volby do PsP.

Dnes jsme opět před jedním ze zlomových rozhodnutí. Vytváříme společné kandidátky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PsP). Napětí ve všech stranách Čtyřkoalice narůstá a tím i možnost dalšího z karambolů podobného tzv.Jarní dohodě. Je naší odpovědností postavit se tomuto riziku čelem. Máme dost času na odpovědné a kvalitní rozhodnutí.

Chápeme Čtyřkoalici jako vážně míněný projekt, který by měl dostát své odpovědnosti a představit v následujících volbách do PsP, Senátu, měst a obcí, nejlepší kandidáty, kterými disponují strany Čtyřkoalice jak mezi svými členy, tak i příznivci.
Termín 28. října je možné dodržet. Jsou však dobré důvody, netrvat na něm za každou cenu, protože:
a) zatím není přijat zákon o volbách do PsP (není jisté, že volby proběhnou ve 14 krajích)
b) pevně stanovené termíny Čtyřkoalici nejednou poškodily
c) vysoká hodnota dohod vzešlých z krajů výrazně převyšuje prospěch z dodržení termínu
d) (DEU již své kandidáty má, ostatní - KDU-ČSL do 27.9., ODA do 30.9., US do 15.10.)

Proto
1) vyzýváme krajské výbory ODA a partnerských stran Čtyřkoalice, aby převzaly aktivitu při vytváření kandidátek do PsP.
2) navrhujeme vytváření kandidátek na dvou základních principech: spolupráce a subsidiaritě.

Spolupráce je jedním z definičních znaků Čtyřkoalice
Krajské volby v roce 2000 nás naučily spolu žít, spolu přijímat rozhodnutí a také, nejen v případě Jižní Moravy, spolu vyhrávat. Jednání předcházející dohodám nad kandidátkami nebyly snadné, bylo nutné překonat mnohá protivenství. Voliči naši práci ocenili. S jejich důvěrou nesmíme hazardovat!
Členové krajských výborů, nejen z řad krajských zastupitelů, jsou si dobře vědomi, že účast na vedení krajských radnic je plně závislá na zachování jednoty Čtyřkoalice po celou dobu volebního období!

Subsidiarita je moderním principem na němž je založena Evropská unie
Čtyřkoalice prosazovala decentralizaci státu, aby se rozhodovalo co nejblíže k lidem. K decentralizaci musí nutně dojít i v rozhodovacích procesech Čtyřkoalice.
Základní úrovní na niž je třeba projednat postup ve všech volbách v roce 2002 musí být krajská, případně městská, celostátní vstupuje do hry až v případě nedohody na základní úrovni k celostátně stanovenému termínu.

3) vyzýváme krajské výbory, aby urychleně svolaly společná zasedání v jednotlivých krajích.
Je nutné nahradit dosavadní strategii jednání bod po bodu, celkovým pohledem. Strategie hry s nulovým součtem (zisk jednoho je ztrátou druhého, např. výběr lídra 4K) je nutné nahradit systémem hry s nenulovým součtem (při dohodě všichni něco získávají, ústupek v jedné věci je nahrazen upřednostněním v jiné).

4) doporučujeme krajským jednáním nad kandidátkami do PsP předřadit celkový "volební audit".
*kolik je volených poslanců do PsP vs. kolik míst může získat Čtyřkoalice
*v kolika senátních obvodech budou volby
*kolik zastupitelů bude voleno do statutárního města vs. kolik míst může získat Čtyřkoalice
*kolik zastupitelů bude voleno v okresních městech vs. kolik míst může získat Čtyřkoalice
*jak si představují prohloubení spolupráce na krajské úrovni
a) postupné uvolňování členů krajských rad a předsedů výborů (kolik z nich pro 4K)
b) přebudování krajských rad Čtyřkoalice na skutečně funkční politické orgány odpovědné Krajským sněmům (krajští zastupitelé, členové krajských výborů, senátoři a poslanci)

Shoda na tomto auditu a shoda na společném zájmu účastnit se voleb na vyjmenovaných úrovních pod hlavičkou Čtyřkoalice, je nutným předpokladem úspěchu jednání o zastoupení jednotlivých osobností ze všech stran na kandidátkách do PsP.

*distribuováno mailem členům stran 4K

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY

Optimalizováno pro MSIE5, 1024x728