Č L Á N E K -005

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY


8.4.2002 NP: Legalizujme legální!
Média (Události 6.4.2002) opět otevřela otázku prostituce. Podnětem se stal údaj ČSÚ o cca 6 miliardách, které mají být vydělány v tomto "průmyslu". Další kolo více či méně bulvárního přístupu k věci se opět točí. Kromě rozumných názorů na řešení, překvapivě zaznívajících z katolické církve, např. od biskupa V.Malého, se neustále opakuje jeden nesmysl. Řešením problematiky prostituce má být její legalizace.

Po x-té je třeba opakovat - prostituce u nás není trestná, tudíž je legální. To, co pravděpodobně mnohé mate, je trestnost kuplířství, jako zprostředkovávání prostituce a další nabalující se kriminalita. Prostituce jistě není ničím povznášejícím, není ani morálně neutrální, je v lidské společnosti trvalé přítomným jevem. Jevem, který může mít více či méně destruktivní projevy, např. prostituce nezletilých, přenášení chorob, atd.

Cílem kvalitní politiky má být umenšování negativních následků svobodného chování lidí. Dobrým řešením prostituce je její regulace v režimu živnostenského zákona. Obce v České republice stejně jako v Nizozemí nejlépe vědí, kde lze vyhradit místa pro nabízení erotických služeb dospělými, zdravými, daně platícími ženami i muži, bez dohledu různějazyčných mafií.

Prostituce podobně jako jiné negativní součásti našeho života (např. návykové látky) jsou v demokratické společnosti, respektující právo dospělých lidí na kontrolu nad svým životem, nevykořenitelné. Úspěšně lze umenšovat jen negativa s těmito jevy spojená. Politikům chybí odvaha problémy řešit místo věčného mudrování nad složitostí světa a obecným moralizováním v duchu "stát nemá být pasákem".

Oblast prostituce je plná nepochopení, ignorance i absence užívat jeden ze základních rysů liberální politiky - rozumu. Rozumné je účelné a účinné. Pokud má "katolické" Rakousko dobrou zkušenost s regulací prostituce formou živnosti, poučme se i my v "bezbožných - husitských" Čechách a učiňme kroky k výraznému umenšení negativ spojených s prostitucí. Strany hlásící se či předstírající hladný vztah k liberálnímu programu, by to měly dokumentovat na činech.

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY

Optimalizováno pro MSIE5, 1024x728