Č L Á N E K -007

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY


1.7.2002 NP: Problémem ODS je program

Hledání pravicového subjektu schopného vyhrát volby, převzít vládní zodpovědnost a poslat socialisty do opozice začíná přirozeně u ODS a její případné schopnosti změnit se ze sekty uctívačů neomylného profesora v moderní liberálně konzervativní stranu. Problém ODS mnozí zúžují na vyměnu vedení a především Václava Klause. ODS potřebuje v prvé řadě provést revizi svých základních idejí.

Od počátku 90. let na pravici soupěřily ODS a ODA za přihlížení "klidné síly" KDU. Novináři dnes nenávidící ODS (často ze špatného svědomí) v počátku téměř nekriticky podporovali každý krok V.K. a jeho boys. Pod mediálně zajímavým povrchem souboje o konkrétní politická rozhodnutí soupeřila dvě ideově odlišná pojetí pravicové politiky.

V.K. prosazoval představu "etatistického liberalismu" inspirovaného Velkou Británií. "Otci zakladatelé" z ODA čerpali ideje od amerických neokonzervativců a klasických liberálů. V čem konkrétně se odlišovala obě pojetí?

ODS vznikla jako strana primárně reformní a až následně pravicová. Jako ekonomistní strana nikdy nepochopila samostatnou, od ekonomie neodvozenou, roli práva a nutnost dělby moci. Dle ODS si vítěz voleb na dobytém území může 4 roky dělat, co se mu zlíbí. Nějaký Senát, prezident, Ústavní soud, kraje, atd. mu do toho nemají co mluvit. ODS nabízela lidem zajištění prosperity a "klid na práci", když ji nechají v klidu vládnout. Za dobu svojí existence se jí podařilo nabalit na sebe přes 18 tisíc členů, obsadit stovky postů v samosprávě, získat vazby na hlavní ekonomické skupiny i důležitá média. Přežila silnou krizi a na místa přeběhlíků přišli noví lidé, kteří dostali prostor vyrůst. Za funkci předsedy a místopředsedy sněmovny a Senátu, zhruba stovku míst ve státní správě, ponechání vlivu na ekonomiku a média zradila voliče, podtrhla US a "stabilizační" smlouvou umožnila ČSSD čtyři roky poklidného vládnutí. Před volbami přinesla na českou scénu antievropanství a nacionalismus, promyšleně posílila KSČM. V kampani vsadila vše na kartu vítězství, když v závěru ztratila nervy a vyhlásila referendum o Klausovi, následovala zasloužená prohra. Dnes je mimo vládu, vytlačovaná z vlivových pozic a neví, co ze sebou.

Pro ODA byl na prvním místě svobodný člověk, proto prosazovala deregulaci všech oblastí, důslednou dělbu moci a vytváření systémů vah a protivah. Rozdvojení moci výkonné mezi vládu a prezidenta, moci legislativní mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát, moci soudní mezi obecné soudy a Ústavní soud, prosazovala decentralizaci moci mezi státem a obcemi a vytvoření krajů. Nabízela lidem omezený stát a co nejvíce prostoru pro jejich aktivity. Potýkala se s vnitřní řevnivostí a slabou podporou veřejnosti. Finanční skandály na začátku roku 1998 neustála a vypadla ze Sněmovny. Při životě ji drží silná pozice v Senátu. Odvedla mnoho práce při budování 4Koalice, získala 17 postů v krajích. Podraz od lidovců ji vyblokoval z účasti ve sněmovně. Její předseda má lví podíl na oddálení - jen pro členy ČSSD - výhodného nákupu Grippenů. Samostaná kandidatura ODA do Sněmovny skončila fiaskem. Dnes čeká, co udělají druzí.

Mnohokrát bylo zdokumentováno, že V.K. zabránil deregulaci nájemného navrženého KDU a podporovaného ODA i většinou ODS. Sám V.K. se pochlubil blokací privatizace státních bank prosazované ODA již v polovině roku 1995. Od této doby se setkáváme s pojmem "bankovní socialismus". Takovýchto příkladů bourajících mýty o jediné pravicové ODS a jejím neomylném vůdci zrazovaném neúspěšnými najdeme stovky.

Krach pravice ve volbách 2002 otvírá prostor pro nová řešení. Nové vedení ODS má na výběr mezi novým začátkem, pokusem integrovat celou pravici při opuštění neúspěšných tezí nebo cestu postklausovské strany jen pozvolně se odpoutávající od ducha otce zakladatele. V druhém případě zde bude prostor pro vznik nové pravicové formace.

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY

Optimalizováno pro MSIE5, 1024x728