Č L Á N E K -011

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY


24.6.2003 NP: Některé strany jsou si rovnější

Rok se s rokem sešel a Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kterým hodnotí povinnost politických stran a politických hnutí odevzdat do 1.4. každého roku zprávu o svém hospodaření poslancům. Tato zpráva má mnohé zákonné náležitosti a její zpracování i nezbytné potvrzení auditorem je nákladné a pracné. Povinnost vynaložit několik tisíc korun (audit) a mnoho hodin práce členů (zprávy musí někdo vypracovat a vedení schválit) se vztahuje i na strany, které od státu nedostávají ani korunu.

Jako každý rok i tentokrát se potvrdilo že z 119 Ministerstvem vnitra registrovaných stran jich desítky fakticky neexistují a otázka jejich konce je jen otázkou zájmu státu (vlády) navrhnout jejich zrušení Nejvyššímu správnímu soudu. Konkrétně 58 subjektů zprávu předložilo a 61 nepředložilo, viz příloha níže. Poslanci rozlišují strany na ty, které odevzdaly zprávy řádně (v čas a s náležitostmi) a ty které mají některé nedostatky. V obou kategoriích jsou subjekty jak s nárokem, tak i bez nároku na státní příspěvek.

Podle zákona může politická strana s nárokem na státní příspěvek (má poslance, senátory, krajské zastupitele nebo dosáhla ve volbách do PsP 1,5%) dostat v červnu a prosinci polovinu ročního příspěvku. Strany, které poslanci zařadili mimo I.a) viz níže, se dostaly do problémů. Budou mít pozastaveny peníze a čistě formálně jim hrozí nesmyslně drakonická sankce v zákoně, pozastavení či zrušení soudem. Pro zajímavost se zastavme se jen u některých stran:
ODS měla v roce 2002 příjmy 344.276 tis. Kč, z toho 137.025 tis. Kč na činnost a příspěvek na úhradu volebních nákladů ve výši 116.698 tis. Kč.
KDU-ČSL v minulém roce dosáhla celkových příjmů 201. 939 tis. Kč.
Cesta změny (jeden senátor - 900 tisíc/rok) odevzdala zprávu včas, poslancům se však nezdál formulář z Ministerstva vnitra. Nezávislí (dva senátoři a několik krajských zastupitelů) odevzdali zprávu včas, ale poslancům se nezdálo její zpracování.
LiRA (jeden senátor - 900 tisíc/rok) odevzdala zprávu o deset dní později.
Evropští demokraté podmínky splnili. Překvapení přišlo záhy. Peníze za 15 krajských mandátů (3.750 tisíc/rok) nedostanou, protože Ministerstvo vnitra rozporuje, že by zastupitele zvolené do zastupitelstva města Prahy za kandidátku Demokraté Jana Kasla navrhla ED. ED podali rozklad a čekají na vyjádření.

Občan si jistě řekne, proč má platit politickým stranám, které mnohdy ani nekandidovaly v jeho regionu, o nichž často ani neslyšel. Jistě, financování politických stran ze státního rozpočtu je problematické. Osobně ho nepodporuji. Velké strany s příjmy v řádu desítek i stovek mil. jsou zvýhodňovány proti menším a novým politickým subjektům. Skandální je, že jsou to úředníci na Ministerstvu financí, kteří na základě politického usnesení poslanců některých stran rozhodují o přiznání či odepření peněz politickým stranám a tím mnohdy omezují jejich schopnost účastnit se politické soutěže.

Ministerstvo financí a poslanci by měli navrhnout jiný systém, který by umožňoval odstranit chyby při podání zpráv tak, aby oprávněný zájem státu znát nakládání stran se státními penězi nebylo šikanou pro menší z nich. Např. zprávy by se kromě PsP předkládaly i Finančnímu úřadu a ten by správní cestou při zachování opravných možností řešil nedostatky (pokuty) aniž by svévolně likvidoval nepohodlné strany.

Hodnota svobodné soutěže politických stran je příliš vysoká na to, aby byla závislá na libovůli některých politických stran zastoupených v PsP.

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY

Optimalizováno pro MSIE5, 1024x728