Č L Á N E K -012

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY


31.3.2003 NP: Změny mezi "malými"

Mnohaletým opakujícím se evergreenem je integrace (menších) stran na pravici. Dochází k ní jen výjimečně a i po letech se objevují hlasy zpochybňující její prospěšnost. Ať už šlo o integraci Liberálně demokratické strany do ODA před volbami v roce 1992, Křesťansko demokratické strany do ODS, či KDU, vynucené sloučení DEU s US, vždy zůstala u části členů slučovaných stran pachuť. Dlouhodobě úspěšný projekt 4Koalice byl hlavní stranou opuštěn a následně došlo k jeho neřízenému propadu.

Volby v roce 2002 prokázaly, že voličský potenciál pro pravici mimo ODS a KDU není velký. Nabízí se logická otázka, zda má smysl znovu a znovu vyvářet alternativu k (proti) ODS, když předchozí projekty ODA, US, 4K, K, skončily neslavně. Jsem přesvědčen, že takové důvody existují, jsou v samotné logice pravicové politiky, odpovídají volebnímu systému do Poslanecké sněmovny a jsou výhodné pro voliče:
a) neexistuje jedna "pravá" pravicová politika
b) diskuze mezi křesťanskými demokraty, konzervativci, liberály a libertariány navzájem a společně proti (nové) levici je motorem programového vývoje nejen na pravici
c) konkurence v každé oblasti je zdravá, monopol ODS na pravicovou politiku by byl zhoubný a nutil by nespokojené volit levici
d) v poměrném systému je možné uspět i s menší profilovanou formací (ODA, US), je krajně nepravděpodobně, aby jediná (pravicová) strana získala sama dost hlasů na většinovou vládu
e) výsledky z voleb 2002 do Senátu i obcí potvrdily, že tu je regionálně silný potenciál využitelný pro celostátní politiku (především ED v Praze a VPM v HK)

Část "malých" si uvědomila nutnost spolupráce a začala pracovat na vytvoření volebního bloku. 28. března v Hradci Králové došlo k první formální dohodě viz níže. Spolupráce je otevřena i dalším stranám, např. SNK a SOS. Před "malými" však stojí nelehké překážky:
a) musí přestat být "malými" shodou na srozumitelné společné značce
b) lídr Jan Kasl musí za projekt převzít osobní odpovědnost
c) je nezbytné vypracovat analýzu střednědobé politické situace a z ní vycházející strategii, nelze se vyhnout vymezení vůči ODS, US, ČSSD a Zeleným
d) je nutná odvaha poučit se z chyb 4K, ODA a US-DEU
e) musí dojít k vytýčení konkrétních cílů, dosažitelných v čase, např. volby do Evropského parlamentu v červnu 2004
f) co nejrychlejší vytvoření funkčních společných orgánů a jednoduché celostátní struktury (základní korpus ED+ODA)

Příloha: tiskové prohlášení KR Představitelé politických subjektů Cesta změny, Evropští demokraté, LiRA, ODA, Hnutí nezávislých a Volba pro město se sešli dne 28. března 2003 v Hradci Králové a dohodli se na vytvoření "Koordinační rady (KR)".
Jako jeden ze společných cílů definovali vstup ČR do EU. Jsou proto připraveni uskutečňovat společné projekty na jeho podporu.
Mluvčím KR byl zvolen Jan Kasl, předseda ED. Koordinační rada připravuje společný postup i v dalších tématech důležitých pro občany ČR jako je reforma veřejných financí, správa měst a obcí, boj proti korupci a další.
V Hradci Králové, 28. 3. 2003

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY

Optimalizováno pro MSIE5, 1024x728