LIBERALISMUS
ÚVOD | AKTUALITY | CV | ČLÁNKY | VIDEOaudio | ODKAZY | KONTAKT
EUTANÁZIE | LIBERALISMUS


portál Institutu K.H.Borovského, rubrika -liberalismus-
portál liberální strana -Liberalove.CZ-, původně LiRA -Liberální reformní strana (2002-2010)

 • PRINCIPY LIBERÁLNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŘÁDU _F.A.HAyek_
 • Petice výrobců svíček _F.Bastiat_

  John Gray: Liberalismus (OI, 1999)
  „Všem odměnám liberální tradice je společné určité – zřetelně novověké – pojetí člověka a společnosti. Toto pojetí má tyto složky: je
  *individualistické, neboť trvá na tom, že jedinec je mravně nadřazen jakémukoliv kolektivu;
  *egalitářské v tom smyslu, že přiznává všem lidem stejný morální status a popírá význam rozdílné morální hodnoty lidských bytostí pro právní či politický řád,
  *univerzalistické tím, že považuje lidstvo za mravně jednotné a až na druhé místo staví specifická historická společenství a kulturní formy;
  *melioristické ve svém přesvědčení, že každá společenská instituce a každé politické zřízení je opravitelné a vylepšitelné.

  Právě toto pojetí člověka a společnosti dává liberalismu jeho přesnou identitu, která překračuje jeho obrovskou vnitřní rozmanitost a složitost.“ (str.8)

 • Optimalizováno pro MSIE5, 1024x728